Print deze pagina

Publicaties

http://www.shopmybooks.com/BE/nl/book/paula-kommer/slimpiepers


Slimpiepers

In 2010 schreef ik het boek Slimpiepers. Het was in eerste instantie bedoeld voor mijn kinderen, 'voor later'. Ons verhaal, een chronologisch en zo waarheidsgetrouw mogelijk overzicht van een periode in hun leven waar ze later zelf misschien slechts vage herinneringen aan hebben. Maar ik schreef ook voor mezelf: het hielp me om alle gebeurtenissen uit die tijd in het juiste perspectief te plaatsen.
Naast ons persoonlijke ervaringsverhaal bevat Slimpiepers diverse praktische tips die kunnen helpen bij de communicatie met de school van jouw kind.

Slimpiepers is niet in winkels verkrijgbaar. Je kunt jouw exemplaar rechtstreeks bestellen bij uitgeverij ShopMyBooks.

De tweede druk van Slimpiepers zag in maart 2014 het levenslicht. Naast correcties en kleine aanvullingen is ook de omslag van kleur veranderd.

Korte inhoud

Slimpiepers is het ervaringsverhaal van een gezin met twee hoogbegaafde kinderen. Beide kinderen gaan al jong met tegenzin naar school en laten thuis in toenemende mate ongewenst gedrag zien. Hun ouders schakelen hulp in en dan wordt duidelijk dat er sprake is van onderpresteren en verveling op school. Daarnaast voelen de kinderen zich vaak ‘anders’ en niet begrepen.

Er volgen een aantal zeer intensieve jaren waarin de strijd voor passend onderwijs centraal staat en waarin ingrijpende beslissingen genomen worden over de schoolloopbaan van de kinderen.

Slimpiepers is echter meer dan alleen een ervaringsverhaal. Het is ook een gids die met praktische tips en aanwijzingen wil bijdragen aan een effectievere communicatie tussen ouders en school. Slimpiepers kan ouders helpen om gesprekken met school soepeler te laten verlopen waardoor zij op positieve wijze zullen kunnen bijdragen aan een verbeterd onderwijsaanbod voor hun kind.

ISBN: 978 90 816269 1 0